Exchange mailboxdatabases en transactie-logbestanden

Van iedere wijziging die plaatsvindt op een mailboxdatabase worden transactie-logbestanden bijgehouden. Dit zijn kleine .log bestanden van 1024 KB per stuk die zich in de log-folder van de mailboxdatabase bevinden. De transactie-logs maken het mogelijk om een point-in-time restore uit te voeren van de mailboxdatabase. Oftewel; er kan een back-up teruggezet worden naar ieder gewenst moment in de tijd.

Hoe gaat Exchange om met deze logbestanden? En moet er altijd een back-up gemaakt worden voordat deze worden opgeruimd?

Exchange 2016 zal deze transactie-logbestanden normaal gesproken opruimen wanneer er een volledige of incrementele back-up is gemaakt van de mailboxdatabase.

Op het moment dat er geen back-ups worden gemaakt van de mailboxdatabase, krijgt Exchange geen seintje voor het opruimen van de transactie-logbestanden. Dit kan leiden tot problemen wanneer er geen vrije schijfruimte meer beschikbaar is en daardoor zal de actieve mailboxdatabase ontkoppelt worden van Exchange.

Wanneer Exchange gebruik maakt van een Database Availability Group (DAG) en van iedere mailboxdatabase meer dan twee kopieën gemaakt worden is de integriteit zo groot dat een point-in-time restore niet  langer nodig zal zijn. Wanneer een mailboxdatabase faalt zal er, dankzij de volledige log synchronisatie, altijd een up-to-date kopie aanwezig zijn die onmiddellijk actief wordt op het moment van falen.

En juist wanneer is besloten dat er helemaal geen back-up meer gemaakt hoeft te worden van de mailboxdatabase, zoals dat bij Exchange Online het geval is, is het handig om de transactie-logbestanden automatisch te laten opruimen.

Het automatisch opruimen van transactie-logbestanden is te doen door ‘circular logging’ aan te zetten. ‘Circular logging’ houdt in dat transactie-logbestanden worden opgeruimd wanneer wijzigingen definitief zijn doorgevoerd op de mailboxdatabase.

Om op te vragen wat de status is van ‘circular logging’ kan het volgende PowerShell commando worden uitgevoerd:

Gebruik het volgende PowerShell commando om ‘circular logging’ aan te zetten:

Nu ‘circular logging’ is ingesteld zullen het aantal transactie-logbestanden drastisch verminderen en de beschikbare schijfruimte vergroot worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *