Blokkeer het automatisch doorsturen van e-mail

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is de Nederlandse naam voor de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en vervangt vanaf dat moment de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Eén van de maatregelen die je als organisatie kunt nemen is het voorkomen dat gebruikers e-mail automatisch doorsturen naar een  e-mailadres buiten de eigen organisatie. Standaard is het voor gebruikers van Office 365 mogelijk om e-mail automatisch door te sturen naar een ander e-mailadres. Dit artikel geldt voor mailboxen in zowel Exchange Online als Exchange 2013/2016 (on-premise).

Het voordeel voor een gebruiker is dat deze e-mail van meerdere mailboxen in één centrale mailbox kan beheren. Maar het is een datalek als hiermee persoonsgegevens geautomatiseerd naar een adres buiten de eigen organisatie worden gestuurd.

“Blokkeer het automatisch doorsturen van e-mail” verder lezen