Exchange mailboxdatabases en transactie-logbestanden

Van iedere wijziging die plaatsvindt op een mailboxdatabase worden transactie-logbestanden bijgehouden. Dit zijn kleine .log bestanden van 1024 KB per stuk die zich in de log-folder van de mailboxdatabase bevinden. De transactie-logs maken het mogelijk om een point-in-time restore uit te voeren van de mailboxdatabase. Oftewel; er kan een back-up teruggezet worden naar ieder gewenst moment in de tijd.

Hoe gaat Exchange om met deze logbestanden? En moet er altijd een back-up gemaakt worden voordat deze worden opgeruimd?

“Exchange mailboxdatabases en transactie-logbestanden” verder lezen